تحقیق در مورد سيستم هاي نمايش اعداد در سيستم هاي كد گذاري

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )   تعداد صفحه۴۷   سيستم هاي نمايش اعداد در سيستم هاي كد گذاري : سيستم عدددهي ( Decimal ) : 8+70+900=978     اثبات هر عدد به توان صفر شود يك وزن ها توان هايي از ۱۰ هستند . سيستم نمايش اعداد در مبناي ۱۸ وزن ها در اين سيستم توانهاي n هستند ؛ سيستم دودويي ( Binary ) =2 سيستم اكتال (octal ) =8 سيستم هگزادسيمال(hexa decimal ) =16   تبديل نمايش يك عدد از سيستم ده دهي به غير از ده دهي :   روش تقسيمات متوالي : تذكر : توانهايي كه داريم به ازاي آن يك و توانهايي كه نداريم به ازاي آن صفر ميگذاريم . در اين روش براي تبديل به   تبديل نمايش يك عدد از سيستم غير ده دهي به ده دهي : مجموع حاصلضرب هاي هر رقم در وزن متناظرش           توانها   تبديل نمايش يك عدد از سيستم غير ده دهي به غير ده دهي : غير ده دهي  ده دهي  غير ده دهي نكته :  تغييرات ارقام در مبناي n از ۰ تا ۱-n است . يادآوري : در …

نوشته تحقیق در مورد سيستم هاي نمايش اعداد در سيستم هاي كد گذاري اولین بار در فایل اول پدیدار شد.