مدیریت و برنامه ریزی در تیمهای ورزشی

مدیریت و برنامه ریزی در تیمهای ورزشی

مدیریت و برنامه ریزی در تیمهای ورزشی

 این یک پاور ۴۹ اسلایدی بسیارموثر، کارآمد و با ارزش درباره تعریف مدیریت، روند وظیفه ای در مدیریت ،برنامه ریزی و عناصر آن،اهداف و محاسن برنامه ریزی ، تکنیکهای برنامه ریزی ،طراحی برنامه تمرین، سازماندهی ، نظارت و کنترل و بسیاری دیگر از موارد مشابه در این زمینه اشاره داشته است.


دریافت فایل

نوشته مدیریت و برنامه ریزی در تیمهای ورزشی اولین بار در مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی پدیدار شد.